יש מסגרות אקוסטיות בחרנו צבעים לבדים, בונים פצ'ים להקלטה, מלחימים את הכבלים ומעבירים נקודות חשמל 

בימים הקרובים שמים חומר בידוד סופג

ומרכיבים!!